ee

Millest alustada?

Valida ja osta krunt. Vaadelge maju mis on ehitatud Teie tänaval. Teie maja peab olema umbes samas stiilis. Tekkinud küsimute peale vastused saate vastuvõtu ajal kohalikus vallavalitsuses.

Kui krunt on juba olemas?

a. Tuleb tellida projekteerimistingimused (nende kehtivus on 2 aastat). Täidate vastava vormi ja kuu jooksul Teile väljastatakse projekteerimistingimused.
b. Tuleb tellida tehnilised tingimused võrgu omanike käest(vesi, kanalisatsioon, elekter jne.)
c. Veel peate saama geodeetilised lähteandmed (kehtivus 1-2 aastat)
d. Nende paberitega tulete meie juurde ja koos alustame projekteerimistööd.

Kui detailplaneering on olemas? (kehtib 5 aastat)

Alustame tööd praktiliset kohe.

Kui palju aega võtab töö projektiga?

Kõik oleneb meie ja vallavalitsuse spetsialistide töökoormusest.
Samuti Teie soovidest ja fantaasiast, ideaalis alates 8-st nädalast.

Kas tulevad lisakulud?

a. Teil tuleb maksta riigilõiv.
b. Tellida meilt saadanud projekti energiasäästlikuse analüüs.

Kas on nõutud tehnilised lisaprojektid (vee-, elekteri- jne.)

Ehitusloa saamiseks antud projektid ei ole nõutud.

Kui mul on maja, suvila, mis on ehitatud ilma projektita?

Meie võime töö ette võtta, kuid see on kõik individuaalne (ajad, dokumendid, hinnad).

Ehitusluba on käes, mis edasi?

Kahe nädala jooksul tuleb täita paber vallavalitsuses ehituse alustamisest ja alustada 2 aasta jooksul, muidu ehitusluba anuleeritakse.